За мен

Практикувам Кардиология от 15 години. Началник съм на кардиологично отделение в Сити Клиник - кардиологичен център, София. Занимавам се с функционална диагностика - ехокардиография, Холтер ЕКГ и артериално налягане, телемониториране, оценка на пациенти със синкоп, стрес тестове...

Професионален опит:

04.2016 – началник на Отделение по кардиология, Сити Клиник – Сърдечносъдов център, София, доцент

04.2015 – 03.2016 доцент в Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдовите заболявания – Национална Кардиологична Болница

01.2015 – 01.2016 Завеждащ Научен отдел към МБАЛ „Доверие”; консултант кардиолог към МЦ „Доверие“

03.2011 – 04.2015 главен асистент в Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдовите заболявания – Национална Кардиологична Болница

Образование:

30.03.2009 - Доктор по Медицина; Клиника по Кардиология, МБАЛ “Александровска” на тема “Възможности на неинвазивни съдови изобразителни методи за оценка на степента на коронарна атеросклероза”;

2008-2012 - Специалност по Кардиология

1996-2002 - Медицински Университет, София

1995-1996 - Стопанско Управление в Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Награди:

 • Награда “Най-добър постер” в рамките на ХІV Национален конгрес по Кардиология, Варна, к.к. Златни пясъци, 02-05.10.2014
 • Награда „Най-добър постер” в рамките на XIІІ Национален Конгрес по Кардиология с международно участие, София, 04-07.10.2012;
 • Грамота от Съюза на учените в България за най-добро постижение в „Конкурс за Високи Научни Постижения да 2010г”
 • Награда „Най-добър постер в категория образна диагностика” в рамките на XIІ Национален Конгрес по Кардиология с международно участие, Албена, 07-10.10.2010;
 • Диплома за най-добро постижение в „Конкурс за научни постижения на докторанти, защитили през 2008г”
 • Грамота за най-успешна научна разработка в конкурсите „Млад изследовател 2006” и „Млад изследовател 2007” в научна област Медицина, медико-клинично направление
 • Второ място в конкурса на Physionet/Computers in Cardiology Challenge “QT interval measurement” 2006 в:

                     Секция 1: Ръчни и полуавтоматични методи

                     Секция 3: Напълно автоматични методи

 • Награда “Златен Хипократ” за отличен /6.00/ успех при дипломиране в Медицински Университет, София
 • Златен медал за отличен успех /6.00/ при завършване на Софийска Математическа Гимназия

Публикации:

168 публикации: 44 в международни списания и 124 в български списания

63 орални презентации или постери в международни конгреси

40 орални презентации или постери в български конгреси с международно участие

Съучастие в 2 монографии

Цитати: 241 известни

Участие в редакционни колегии на списания

 • Главен редактор на списание Кардио Д
 • Редактор на списание МД
 • Редактор на списание European Cardiology Review
 • Редактор на списание EC Cardiology
 • Гост-редактор на Journal of Diabetes Research

Научни проекти: Участие в 14 научни проекта (8 с международно участие)

Спечелени конкурсни проекти:

 • Конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”, Фонд “НИ” на МОН. Тема: “Определяне на енергиите на поредица електрични импулси, осигуряващи успешна дефибрилация при минимално натоварване на пациента, дог. № ДО-02-170, 2009-2011

Конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”, Фонд “НИ” на МОН. Тема: “Определяне на енергиите на поредица електрични импулси, осигуряващи успешна дефибрилация при минимално натоварване на пациента, дог № ДО-02-170, 2009-2011

Рецензии: рецензент на 24 списания; проведени 59 рецензии

Езици:

Английски - отличен, Certificate in Advanced English, University of Cambridge

Немски - отличен, Goethe Institut, Sofia, Zentralle Oberstuffe Prufung

Италиански – добър

доц. д-р Яна Симова , дм създаде статус
13 юни
https://youtu.be/zZf-bL39WaM
доц. д-р Яна Симова , дм създаде статус
1 юни
https://youtu.be/zZf-bL39WaMВ това кратко видео Доц., д-р Яна Симов, д.м. разказва любопитни и малкоизвестни факти, за ...
Вижте още

Публикации

СПЕШНИ ХИПЕРТОНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ
Публикация
Здравословно хранене - диетични съвети от Доц. Яна С...
Публикация
доц. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
9 фев
СПЕШНИ ХИПЕРТОНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

    За да достига първо до вас новата и актуална информация, абонирайте се за Cardiology 4U

доц. д-р Яна Симова , дм създаде статус
19 яну
Артериална хипертония и мозъчно съдова болест - част първа htts://youtu.be/8u1qLNoemIk
доц. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2018
Здравословно хранене - диетични съвети от Доц. Яна Симова

Как да се храним, за да подобрим здравето си и да намалим сърдечносъдовите рискове?   "Аз съм тов...

доц. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2018
Артериална Хипертония - съвети от Доц. д-р Яна Симова
Артериална Хипертония - съвети от Доц. д-р Яна Симова

Cardiology 4U e YouTube канал в който може да намерите:   Секция пациенти: - информация за основн...

доц. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2017
Ехокардиография за оценка на органна увреда при субклинични състояния
Ехокардиография за оценка на органна увреда при субклинични състояния

Ехокардиографията може да се използва като превенция на определени заболявания, които биха се раз...

доц. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2017
Тест с наклон на тялото открива причините за преходна загуба на съзнание (синкоп)
Тест с наклон на тялото открива причините за преходна загуба на съзнание (синкоп)

Синкоп е преходна загуба на съзнание в резултат на хипоперфузия на мозъка – до него не достига до...

доц. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2016
ФУНКЦИОНАЛА МИТРАЛНА ИНСУФИЦИЕНЦИЯ
ФУНКЦИОНАЛА МИТРАЛНА ИНСУФИЦИЕНЦИЯ

Засягането на митралната клапа е второто по честота клапно заболяване след болестите на аортната ...

доц. д-р Яна Симова , дм създаде статус
2016
Всичко за здравото сърце
Всичко за здравото сърце
доц. д-р Яна Симова , дм създаде статус
2016
ОТ КАКВО БОЛЕДУВА СЪРЦЕТО И КАК ДА ГО ПРЕДПАЗИМhttp://kanal3.bg/broadcast_video/4171- Puls :-Ot-kakvo-boleduva-sarceto
доц. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2016
Начална комбинирана антихипертензивна терапия при новооткрита артериална хипертония - решението!
Начална комбинирана антихипертензивна терапия при новооткрита артериална хипертония - решението!

ПоведениеПри описания в първа част на клиничния случай пациент беше предпочетена комбинирана двой...

доц. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2015
Начална комбинирана антихипертензивна терапия при новооткрита артериална хипертония
Начална комбинирана антихипертензивна терапия при новооткрита артериална хипертония

Описание на клиничния случайМъж на 32 години, който от 10 години е с артериална хипертония (АХ), ...

доц. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2015
Скрининг за аневризма на коремната аорта. Защо? Кой? Как?
Скрининг за аневризма на коремната аорта. Защо? Кой? Как?

Аневризмата на абдоминалната (коремна) аорта представлява разширение в долната част на аортата - ...

доц. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2014
Новости от научните сесии на АСС/АНА
Новости от научните сесии на АСС/АНА

Ново американско ръководство за поведение при предсърдно мъждене, допълнителни ползи за перкутанн...

доц. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2014
СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ АМЕРИКАНСКИТЕ И ЕВРОПЕЙСКОТО РЪКОВОДСТВА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

В края на 2013 година, след повече от 10-годишно очакване, в рамките на два последователни дни в ...

доц. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2014
EACVI Teaching course on Echocardiography or Club 35

Пълната презентация за аортна стеноза от д-р Яна Симова можете да видите тук