За мен

Практикувам Кардиология от 2002 година. Началник съм на кардиологично отделение в УМБАЛ Сърце и Мозък, Плевен и Изпълнителен Директор на Български Кардиологичен Институт. Занимавам се с функционална диагностика - ехокардиография, Холтер ЕКГ и артериално налягане, телемониториране, оценка на пациенти със синкоп, стрес тестове, long COVID синдром и др.

Професионален опит:

от 2021 г. професор към Медицински Университет Плевен

от 2021 г. Изпълнителен Директор на Български Кардиологичен Институт

https://cardiacinstitute.bg/en/

от 2020 г. началник на Кардиологично отделение към УМБАЛ "Сърце и мозък" Плевен.

04.2016-2020 началник на Отделение по кардиология, Сити Клиник – Сърдечносъдов център, София, доцент

04.2015 – 03.2016 доцент в Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдовите заболявания – Национална Кардиологична Болница

01.2015 – 01.2016 Завеждащ Научен отдел към МБАЛ „Доверие”; консултант кардиолог към МЦ „Доверие“

03.2011 – 04.2015 главен асистент в Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдовите заболявания – Национална Кардиологична Болница

Образование:

30.03.2009 - Доктор по Медицина; Клиника по Кардиология, МБАЛ “Александровска” на тема “Възможности на неинвазивни съдови изобразителни методи за оценка на степента на коронарна атеросклероза”;

2008-2012 - Специалност по Кардиология

1996-2002 - Медицински Университет, София

1995-1996 - Стопанско Управление в Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Награди:

 • Награда “Най-добър постер” в рамките на ХІV Национален конгрес по Кардиология, Варна, к.к. Златни пясъци, 02-05.10.2014
 • Награда „Най-добър постер” в рамките на XIІІ Национален Конгрес по Кардиология с международно участие, София, 04-07.10.2012;
 • Грамота от Съюза на учените в България за най-добро постижение в „Конкурс за Високи Научни Постижения да 2010г”
 • Награда „Най-добър постер в категория образна диагностика” в рамките на XIІ Национален Конгрес по Кардиология с международно участие, Албена, 07-10.10.2010;
 • Диплома за най-добро постижение в „Конкурс за научни постижения на докторанти, защитили през 2008г”
 • Грамота за най-успешна научна разработка в конкурсите „Млад изследовател 2006” и „Млад изследовател 2007” в научна област Медицина, медико-клинично направление
 • Второ място в конкурса на Physionet/Computers in Cardiology Challenge “QT interval measurement” 2006 в:

                     Секция 1: Ръчни и полуавтоматични методи

                     Секция 3: Напълно автоматични методи

 • Награда “Златен Хипократ” за отличен /6.00/ успех при дипломиране в Медицински Университет, София
 • Златен медал за отличен успех /6.00/ при завършване на Софийска Математическа Гимназия

Публикации:

168 публикации: 44 в международни списания и 124 в български списания

63 орални презентации или постери в международни конгреси

40 орални презентации или постери в български конгреси с международно участие

Съучастие в 2 монографии

Цитати: 241 известни

Участие в редакционни колегии на списания

 • Главен редактор на списание Кардио Д
 • Редактор на списание МД
 • Редактор на списание European Cardiology Review
 • Редактор на списание EC Cardiology
 • Гост-редактор на Journal of Diabetes Research

Научни проекти: Участие в 14 научни проекта (8 с международно участие)

Спечелени конкурсни проекти:

 • Конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”, Фонд “НИ” на МОН. Тема: “Определяне на енергиите на поредица електрични импулси, осигуряващи успешна дефибрилация при минимално натоварване на пациента, дог. № ДО-02-170, 2009-2011

Конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”, Фонд “НИ” на МОН. Тема: “Определяне на енергиите на поредица електрични импулси, осигуряващи успешна дефибрилация при минимално натоварване на пациента, дог № ДО-02-170, 2009-2011

Рецензии: рецензент на 24 списания; проведени 59 рецензии

Езици:

Английски - отличен, Certificate in Advanced English, University of Cambridge

Немски - отличен, Goethe Institut, Sofia, Zentralle Oberstuffe Prufung

Италиански – добър

Опит

началник Кардиологично отделение
5800, Плевен, България, ул. Пиер Кюри 2
 • Кардиология;
 • Комплексна неинвазивна кардиологична оценка
 • Преценка, диагностика и насочване за инвазивно изследване/процедура
 • Преценка, диагностика и насочване за сърдечна операция
 • Ехокардиография;
 • Стрес ЕКГ;
 • Стрес ехокардиография;
 • Съдов ултразвук;
 • Синкоп; тест с наклон на тялото;
 • Кръвоток-медиирана вазодилатация;
 • Холтер мониториране;
 • Електрокардиографски анализ;
 • Телемониториране;
 • Артериална ригидност;
 • Консултация по документи.
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител

Публикации

Антикоагулация при Коронавирус
Публикация
Хиперурикемия и сърдечно съдов риск – избор на лечение с протективен ефект върху сърдечносъдовата система
Хиперурикемия и сърдечно съдов риск – избор на лечен...
Публикация
Антикоагулация при Коронавирус

Доц. Яна Симова представя коментира приложението и профилактиката с антикоагуланти при коронавиру...

Кардиология
Вижте още
Хиперурикемия и сърдечно съдов риск – избор на лечение с протективен ефект върху сърдечносъдовата система
Хиперурикемия и сърдечно съдов риск – избор на лечение с протективен ефект върху сърдечносъдовата...

Хиперурикемия е свързана с увеличаване на сърдечносъдовия риск. ПК води до повишена активост на к...

https://youtu.be/zZf-bL39WaM
https://youtu.be/zZf-bL39WaMВ това кратко видео Доц., д-р Яна Симов, д.м. разказва любопитни и малкоизвестни факти, за ...
Вижте още
СПЕШНИ ХИПЕРТОНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

    За да достига първо до вас новата и актуална информация, абонирайте се за Cardiology 4U

Артериална хипертония и мозъчно съдова болест - част първа htts://youtu.be/8u1qLNoemIk
Здравословно хранене - диетични съвети от Доц. Яна Симова

Как да се храним, за да подобрим здравето си и да намалим сърдечносъдовите рискове?   "Аз съм тов...

Артериална Хипертония - съвети от Доц. д-р Яна Симова
Артериална Хипертония - съвети от Доц. д-р Яна Симова

Cardiology 4U e YouTube канал в който може да намерите:   Секция пациенти: - информация за основн...

Ехокардиография за оценка на органна увреда при субклинични състояния
Ехокардиография за оценка на органна увреда при субклинични състояния

Ехокардиографията може да се използва като превенция на определени заболявания, които биха се раз...

Тест с наклон на тялото открива причините за преходна загуба на съзнание (синкоп)
Тест с наклон на тялото открива причините за преходна загуба на съзнание (синкоп)

Синкоп е преходна загуба на съзнание в резултат на хипоперфузия на мозъка – до него не достига до...

ФУНКЦИОНАЛА МИТРАЛНА ИНСУФИЦИЕНЦИЯ
ФУНКЦИОНАЛА МИТРАЛНА ИНСУФИЦИЕНЦИЯ

Засягането на митралната клапа е второто по честота клапно заболяване след болестите на аортната ...

Всичко за здравото сърце
Всичко за здравото сърце
ОТ КАКВО БОЛЕДУВА СЪРЦЕТО И КАК ДА ГО ПРЕДПАЗИМhttp://kanal3.bg/broadcast_video/4171- Puls :-Ot-kakvo-boleduva-sarceto
Начална комбинирана антихипертензивна терапия при новооткрита артериална хипертония - решението!
Начална комбинирана антихипертензивна терапия при новооткрита артериална хипертония - решението!

ПоведениеПри описания в първа част на клиничния случай пациент беше предпочетена комбинирана двой...

Начална комбинирана антихипертензивна терапия при новооткрита артериална хипертония
Начална комбинирана антихипертензивна терапия при новооткрита артериална хипертония

Описание на клиничния случайМъж на 32 години, който от 10 години е с артериална хипертония (АХ), ...

Скрининг за аневризма на коремната аорта. Защо? Кой? Как?
Скрининг за аневризма на коремната аорта. Защо? Кой? Как?

Аневризмата на абдоминалната (коремна) аорта представлява разширение в долната част на аортата - ...

Новости от научните сесии на АСС/АНА
Новости от научните сесии на АСС/АНА

Ново американско ръководство за поведение при предсърдно мъждене, допълнителни ползи за перкутанн...

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ АМЕРИКАНСКИТЕ И ЕВРОПЕЙСКОТО РЪКОВОДСТВА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

В края на 2013 година, след повече от 10-годишно очакване, в рамките на два последователни дни в ...

EACVI Teaching course on Echocardiography or Club 35

Пълната презентация за аортна стеноза от д-р Яна Симова можете да видите тук