За мен

Практикувам Кардиология от 2002 година. Началник съм на кардиологично отделение в УМБАЛ Сърце и Мозък, Плевен и Изпълнителен Директор на Български Кардиологичен Институт. Занимавам се с функционална диагностика - ехокардиография, Холтер ЕКГ и артериално налягане, телемониториране, оценка на пациенти със синкоп, стрес тестове, long COVID синдром и др.

Професионален опит:

от 2021 г. професор към Медицински Университет Плевен

от 2021 г. Изпълнителен Директор на Български Кардиологичен Институт

https://cardiacinstitute.bg/en/

от 2020 г. началник на Кардиологично отделение към УМБАЛ "Сърце и мозък" Плевен.

04.2016-2020 началник на Отделение по кардиология, Сити Клиник – Сърдечносъдов център, София, доцент

04.2015 – 03.2016 доцент в Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдовите заболявания – Национална Кардиологична Болница

01.2015 – 01.2016 Завеждащ Научен отдел към МБАЛ „Доверие”; консултант кардиолог към МЦ „Доверие“

03.2011 – 04.2015 главен асистент в Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдовите заболявания – Национална Кардиологична Болница

Образование:

30.03.2009 - Доктор по Медицина; Клиника по Кардиология, МБАЛ “Александровска” на тема “Възможности на неинвазивни съдови изобразителни методи за оценка на степента на коронарна атеросклероза”;

2008-2012 - Специалност по Кардиология

1996-2002 - Медицински Университет, София

1995-1996 - Стопанско Управление в Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Награди:

 • Награда “Най-добър постер” в рамките на ХІV Национален конгрес по Кардиология, Варна, к.к. Златни пясъци, 02-05.10.2014
 • Награда „Най-добър постер” в рамките на XIІІ Национален Конгрес по Кардиология с международно участие, София, 04-07.10.2012;
 • Грамота от Съюза на учените в България за най-добро постижение в „Конкурс за Високи Научни Постижения да 2010г”
 • Награда „Най-добър постер в категория образна диагностика” в рамките на XIІ Национален Конгрес по Кардиология с международно участие, Албена, 07-10.10.2010;
 • Диплома за най-добро постижение в „Конкурс за научни постижения на докторанти, защитили през 2008г”
 • Грамота за най-успешна научна разработка в конкурсите „Млад изследовател 2006” и „Млад изследовател 2007” в научна област Медицина, медико-клинично направление
 • Второ място в конкурса на Physionet/Computers in Cardiology Challenge “QT interval measurement” 2006 в:

                     Секция 1: Ръчни и полуавтоматични методи

                     Секция 3: Напълно автоматични методи

 • Награда “Златен Хипократ” за отличен /6.00/ успех при дипломиране в Медицински Университет, София
 • Златен медал за отличен успех /6.00/ при завършване на Софийска Математическа Гимназия

Публикации:

168 публикации: 44 в международни списания и 124 в български списания

63 орални презентации или постери в международни конгреси

40 орални презентации или постери в български конгреси с международно участие

Съучастие в 2 монографии

Цитати: 241 известни

Участие в редакционни колегии на списания

 • Главен редактор на списание Кардио Д
 • Редактор на списание МД
 • Редактор на списание European Cardiology Review
 • Редактор на списание EC Cardiology
 • Гост-редактор на Journal of Diabetes Research

Научни проекти: Участие в 14 научни проекта (8 с международно участие)

Спечелени конкурсни проекти:

 • Конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”, Фонд “НИ” на МОН. Тема: “Определяне на енергиите на поредица електрични импулси, осигуряващи успешна дефибрилация при минимално натоварване на пациента, дог. № ДО-02-170, 2009-2011

Конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”, Фонд “НИ” на МОН. Тема: “Определяне на енергиите на поредица електрични импулси, осигуряващи успешна дефибрилация при минимално натоварване на пациента, дог № ДО-02-170, 2009-2011

Рецензии: рецензент на 24 списания; проведени 59 рецензии

Езици:

Английски - отличен, Certificate in Advanced English, University of Cambridge

Немски - отличен, Goethe Institut, Sofia, Zentralle Oberstuffe Prufung

Италиански – добър

Опит

началник Кардиологично отделение
5800, Плевен, България, ул. Пиер Кюри 2
 • Кардиология;
 • Комплексна неинвазивна кардиологична оценка
 • Преценка, диагностика и насочване за инвазивно изследване/процедура
 • Преценка, диагностика и насочване за сърдечна операция
 • Ехокардиография;
 • Стрес ЕКГ;
 • Стрес ехокардиография;
 • Съдов ултразвук;
 • Синкоп; тест с наклон на тялото;
 • Кръвоток-медиирана вазодилатация;
 • Холтер мониториране;
 • Електрокардиографски анализ;
 • Телемониториране;
 • Артериална ригидност;
 • Консултация по документи.
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
Проф. д-р Яна Симова , дм създаде статус
2020
Проф. д-р Яна Симова , дм създаде статус
2020

Публикации

Антикоагулация при Коронавирус
Публикация
Антикоагулация при Коронавирус
Хиперурикемия и сърдечно съдов риск – избор на лечение с протективен ефект върху сърдечносъдовата система
Публикация
Хиперурикемия и сърдечно съдов риск – избор на лечение с протективен ефект върху сърдечносъдовата система
Проф. д-р Яна Симова , дм създаде статус
2020
Проф. д-р Яна Симова , дм създаде статус
2020
Проф. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2020
default image
Антикоагулация при Коронавирус

Доц. Яна Симова представя коментира приложението и профилактиката с антикоагуланти при коронавиру...

Проф. д-р Яна Симова , дм създаде статус
2019
Кардиология
Вижте още
Проф. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2019
Хиперурикемия и сърдечно съдов риск – избор на лечение с протективен ефект върху сърдечносъдовата система
default image
Хиперурикемия и сърдечно съдов риск – избор на лечение с протективен ефект върху сърдечносъдовата...

Хиперурикемия е свързана с увеличаване на сърдечносъдовия риск. ПК води до повишена активост на к...

Проф. д-р Яна Симова , дм създаде статус
2019
https://youtu.be/zZf-bL39WaM
Проф. д-р Яна Симова , дм създаде статус
2019
https://youtu.be/zZf-bL39WaMВ това кратко видео Доц., д-р Яна Симов, д.м. разказва любопитни и малкоизвестни факти, за ...
Вижте още
Проф. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2019
default image
СПЕШНИ ХИПЕРТОНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

    За да достига първо до вас новата и актуална информация, абонирайте се за Cardiology 4U

Проф. д-р Яна Симова , дм създаде статус
2019
Артериална хипертония и мозъчно съдова болест - част първа htts://youtu.be/8u1qLNoemIk
Проф. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2018
default image
Здравословно хранене - диетични съвети от Доц. Яна Симова

Как да се храним, за да подобрим здравето си и да намалим сърдечносъдовите рискове?   "Аз съм тов...

Проф. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2018
Артериална Хипертония - съвети от Доц. д-р Яна Симова
default image
Артериална Хипертония - съвети от Доц. д-р Яна Симова

Cardiology 4U e YouTube канал в който може да намерите:   Секция пациенти: - информация за основн...

Проф. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2017
Ехокардиография за оценка на органна увреда при субклинични състояния
default image
Ехокардиография за оценка на органна увреда при субклинични състояния

Ехокардиографията може да се използва като превенция на определени заболявания, които биха се раз...

Проф. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2017
Тест с наклон на тялото открива причините за преходна загуба на съзнание (синкоп)
Тест с наклон на тялото открива причините за преходна загуба на съзнание (синкоп)

Синкоп е преходна загуба на съзнание в резултат на хипоперфузия на мозъка – до него не достига до...

Проф. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2016
ФУНКЦИОНАЛА МИТРАЛНА ИНСУФИЦИЕНЦИЯ
ФУНКЦИОНАЛА МИТРАЛНА ИНСУФИЦИЕНЦИЯ

Засягането на митралната клапа е второто по честота клапно заболяване след болестите на аортната ...

Проф. д-р Яна Симова , дм създаде статус
2016
Всичко за здравото сърце
Всичко за здравото сърце
Проф. д-р Яна Симова , дм създаде статус
2016
ОТ КАКВО БОЛЕДУВА СЪРЦЕТО И КАК ДА ГО ПРЕДПАЗИМhttp://kanal3.bg/broadcast_video/4171- Puls :-Ot-kakvo-boleduva-sarceto
Проф. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2016
Начална комбинирана антихипертензивна терапия при новооткрита артериална хипертония - решението!
default image
Начална комбинирана антихипертензивна терапия при новооткрита артериална хипертония - решението!

ПоведениеПри описания в първа част на клиничния случай пациент беше предпочетена комбинирана двой...

Проф. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2015
Начална комбинирана антихипертензивна терапия при новооткрита артериална хипертония
default image
Начална комбинирана антихипертензивна терапия при новооткрита артериална хипертония

Описание на клиничния случайМъж на 32 години, който от 10 години е с артериална хипертония (АХ), ...

Проф. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2015
Скрининг за аневризма на коремната аорта. Защо? Кой? Как?
default image
Скрининг за аневризма на коремната аорта. Защо? Кой? Как?

Аневризмата на абдоминалната (коремна) аорта представлява разширение в долната част на аортата - ...

Проф. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2014
Новости от научните сесии на АСС/АНА
default image
Новости от научните сесии на АСС/АНА

Ново американско ръководство за поведение при предсърдно мъждене, допълнителни ползи за перкутанн...

Проф. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2014
default image
СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ АМЕРИКАНСКИТЕ И ЕВРОПЕЙСКОТО РЪКОВОДСТВА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

В края на 2013 година, след повече от 10-годишно очакване, в рамките на два последователни дни в ...

Проф. д-р Яна Симова , дм създаде публикация
2014
default image
EACVI Teaching course on Echocardiography or Club 35

Пълната презентация за аортна стеноза от д-р Яна Симова можете да видите тук