За мен

Д-р Денчева е лекар специалист Физикална и рехабилитационна медицина

.