Опит

8000, Бургас, България, бул. Демокрация 94
Дни за консултация

Вторник

08:30 - 13:13

Четвъртък

08:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb