За мен

Извършва прегледи и лечения на деца и възрастни с ортопедо-травматологични заболявания. Манипулации при нужда. Гипсови превръзки. Визити по домовете.

.