За мен

Завършил медицина в Плевен, специалист по пневмология и фтизиатрия.

Работи в "МБАЛ Св.Панталеймон-Плевен" в отделение по вътрешни болести. 

Опит

5800, Плевен, България, Плевен, ул."Трите бора" № 24
35964872020
Дни за консултация

Вторник

14:00 - 19:00

Четвъртък

14:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител
5800, Плевен, България, ул. Трите бора 24
35964692020
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Работи с осигурител

Образование

Пневмология и фтизиатрия

Специалности

Пневмология и фтизиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb