Опит

9300, Добрич, България, ул. Димитър Петков 3
35958601474
Амбулаторни прегледи, вкл.ехография на коремни органи, горна и долна гастроинтестинална ендоскопия- вторник 8,30- 15,00/ четвъртък 15,00-19,00
Дни за консултация

Вторник

08:30 - 15:00

Четвъртък

15:00 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител