Опит

9300, Добрич, България, ул. Димитър Петков 3
35958601474
Амбулаторни прегледи, вкл.ехография на коремни органи, горна и долна гастроинтестинална ендоскопия- вторник 8,30- 15,00/ четвъртък 15,00-19,00
Дни за консултация

Вторник

08:30 - 15:00

Четвъртък

15:00 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
Диагностика и лечение на болестите на стомашно-чревния тракт, панкреаса и черния дроб. Диагностичен ултразвук с Доплер, горна и долна гастроинтестинална ендоскопия, хемостаза на кръвоизливи от стомашно-чр.тракт, полипектомия.
Работи с осигурител

Образование

Гастроентерология
Вътрешни болести

Специалности

Гастроентерология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb