За мен

Проф. д-р Златко Кълвачев, д.м.н., е вирусолог в МБАЛ "Надежда"
 

Проф. д-р Златко Кълвачев, д.м.н., е вирусолог в МБАЛ "Надежда" - София. Завършва медицина в Медицинска академия - София през 1980 г. Започва работа като военен лекар в Русе. От 1983 до 1986 г. е редовен докторант по вирусология във Военномедицинска академия, където успешно защитава докторска дисертация. В периода 1994 - 2001 г. работи като вирусолог в Института за Научни Изследвания в Каракас, Венецуела и ръководи лабораторията по Вирусология. 

През 2002 г. постъпва в Националния Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ) като завеждащ лаборатория по Молекулярна вирусология. Избран е за доцент през 2003 г., защитава втора докторска дисертация (дмн) през 2006 г., а през 2009 г. е избран е за професор. От 2011 г. отново e на работа във ВМА, като началник на Център за диагностика и анализ на вируси и вирози. През 2015-16 г. е началник на Лабораторията по клинична микробиология и вирусология на УМБАЛ „Софиямед“. През последните години ръководи лабораторията по вирусология в МБАЛ "Надежда" (болница за женско здраве) в София.

Професионалната му ориентация е в областите бърза вирусна и рикетсиална диагностика, патогенеза на заболяванията, причинени от вируси и рикетсии, противовирусна терапия, нови вируси и др. Има признати специалности по вирусология и микробиология. Проявява специален интерес по темите „вируси и рак” „вируси и трансплантация на органи” и "вируси и репродуктивно здраве". Специализирал е в Русия, Финландия, Индия, САЩ и др. 

Автор е на повече от 150 научни публикации, 4 изобретения, 15 рационализации, както и 10 монографии и научни помагала. Научен ръководител и/или консултант на 12 докторанти по вирусология; научен ръководител на 17 дипломанти по вирусология. 

Членство в професионални организации и сдружения: Български лекарски съюз, Научно дружество на лекарите-вирусолози в България, Международна изследователска фондация „Хасуми-България”.

Опит

1000, София, България, София, ул. "Блага вест" 3
3590887202428
Платен прием
Работи с осигурител

Специалности

Вирусология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb