За мен

Д-р Николай Георгиев

Д-р Николай Георгиев е завършил Медицински Университет – „Проф. Д-р П. Стоянов” гр. Варна през 2012г. През 2013г е зачислен като специализант в к-ката по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, като през 2015г е назначен на работа в к-ката по ГЕ на длъжност лекар-специализант. През 2017г е назначен като асистент към катедра  „Вътрешни болести”, УС  по гастроентерология, хепатология и хранене, като продължава да работи и до момента вкл.

През 2017г придобива специалност по ГЕ и е назначен като лекар гастроентеролог към УМБАЛ „ Св. Марина”, където продължава да работи и до момента вкл.

2018г преминава следдипломни квалификации и курсове по високоспециализирана дейност:

1.    Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури – I ниво

2.    Абдоминална доплерова ехография – II ниво

3.    Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – I ниво

4.    Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – II ниво.

 

През 2018г е зачислен като редовен докторант към Медицински Университет – „Проф. Д-р П. Стоянов”, с тема на научен труд „Неинвазивни маркери при портална хипертония”

 

Д-р Георгиев има интереси в областта на  Ултразвукова и ендоскопска диагностика на гастроинтестиналния тракт и интервенционалната ендоскопия.

Опит

Лекар
9000, Варна, България, Варна, площад "Славейков" 1
maritimemedicine@abv.bg http://www.maritime-med.com/ +359 52 602 989 +359 52 692 060 +359 885 902 417
Услуги в тази практика
  • Абдоминална ехография на коремни органи