За мен

Завършила е медицина в Първи московски институт, специалност по патофизиология придобива в Москва.

Проф. Бочева членува в редица научни организации като Българско дружество по физиологичните науки, където е била организационен секретар и член и републиканското ръководство, Българско пептидно дружество, Българско фармакологично дружество и Българско дружество по невро ауки.