За мен

Средно образование: РЕГ „В. Каравасилев” – Плевен (1976-1980), Висше образование: Медицина, ВМИ – Плевен (1980-1986), Специалност: Фармакология , МУ – София (1993)

Академични позиции:

 • Асистент, катедра “Фармакология”, ВМИ – Плевен (1989-1995)
 • Старши асистент, сектор „Фармакология”, катедра „Фармакология и МБС”, ВМИ – Плевен (1995-2003)
 • Главен асистент, сектор „Експериментална и клинична фармакология”, катедра „Експериментална и клинична фармакология, Дерматология и венерология”, МУ –

Плевен (2003 до момента)

Преподавателска дейност:

 • Практически занятия по фармакология и клинична фармакология за студенти по медицина (БЕО и АЕО) от ФМ, МУ – Плевен
 • Лекции по фармакология за студенти по медицина (БЕО и АЕО) от ФМ и студенти от ФОЗ и МК, МУ-Плевен

Научни интереси:

 • Нежелани лекарствени реакции и лекарствена безопасност
 • Съвременни методи на преподаване в мед. образование
 • Фармакология на ЦНС
 • Фармакогенетика

Членство в научни и обществени организации

 • Български лекарски съюз
 • Българско научно дружество по фармакология
 • Българско научно дружество по клинична фармакология и терапия
 • Българска медицинска хомеопатична организация

Езикова квалификация:

 • Руски език – писмено и говоримо
 • Английски език – писмено и говоримо (FCE Cambridge)

Образование

Фармакология

Специалности

Фармакология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb