Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2
359886065377
Дни за консултация

Вторник

13:30 - 14:30

Платен прием
7000, Русе, България, ул. Независимост 2
359886065377
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Платен прием

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb