За мен

2004 г. – завършва медицина във Mедицински Университет – гр. Плевен. 2005 – 2008 г. – специализира и придобива специалност „Акушерство и гинекология“ в Медицински университет – гр. Плевен. 2012 г – придобива научна степен – „доктор по медицина“

2004 г. – завършва медицина във Mедицински Университет – гр. Плевен.

2005 – 2008 г. – специализира и придобива специалност „Акушерство и гинекология“ в Медицински университет – гр. Плевен.

2012 г – придобива научна степен – „доктор по медицина“, след редовна докторантура в Медицински университет – гр. Плевен. Защитен дисертационен труд на тема: „Диагностични проблеми и терапевтично поведение при преканцерози на вулвата“

Курсове и специализации:

1. Курс по Урогинекология при проф. Lynda Cardoso в King’s College Hospital, London, 16. 07.2014 – 15.08.2014.
2. Обучителен курс и сертифициране за работа с терапевтична система Model CZF за третиране с фокусиран ултразвук на преканцерози на вулвата и маточната шийка, Чонгкинг, Китай, Национален изследователски център за Ултразвукова Медицина, 23.09.2013-27.09.2013.
3. Обучителен курс и сертифициране за работа с терапевтична система Model-JC Focused Ultrasound Tumor Therapeutic System, High Intensity Focused Ultrasound Treatment, Чонгкинг, Китай, Национален изследователски център за Ултразвукова Медицина, 18.03.2013-17.04.2013.
4. Четвърти български семинар с практическа сесия по роботизирана гинекология и урология, и 13-ти Международен семинар за Da Vinci хирургия в Югоизточна Европа, 31.05.2012-02.06.2012.
5. Професионалмна квалификация за призната правоспособност по Диагностична лапароскопия в гинекологията, Медицински Университет – гр. Плевен, 2012 г.
6. Курс по колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерози на маточната шийка, Медицински Университет – гр. Плевен, 2011 г.
7. Курс по методология на научно-изследователската работа. Приложение на епидемиологията и биостатистиката в медиинското научно изследване, Медицински Университет – гр. Плевен, 2010 г.
8. Курс по Ехографска диагностика в Акушерството и гинекологията, Медицински Университет – гр. Плевен 2009 г.

Защитени и реализирани проекти

1. Международен научен проект на тема: „Проучване на възможностите на HIFU (ХАЙФУ) технологията за лечение на миомна болест при български и китайски пациентки като неинвазивен, алтернативен на хирургията метод“ – 07.2014 – 07.2015, Фонд Научни изследвания, Министерство на образованието и науката.
2. Проект „Наука и бизнес“-МОН на тема:“Посттерапевтичен мониторинг и оценка на качеството на живот и психо-емоционалния статус при жени с урогинекологични заболявания“ – 07.16.2014 – 15.08.2014, Министерство на образованието и науката.
3. Научен проект на тема: „Изследване на нивото на експресия на туморсупресорния ген р16 INК4a и пролиферативния маркер Ki -67 при преканцерози на маточната шийка и вулвата с помощта на имунохистохимични методи“ – 2007г, МУ-Плевен.

Професионални и научни награди:

Почетен плакет на Медицински университет – гр. Плевен за научни изследвания, 2013 г.
Професионални интереси

Неинвазивно лечение на миома на матката с HIFU
Неинвазивно лечение на Преканцерози на външните полови органи на жената с Фокусиран Ултразвук
Минимално инвазивна (лапароскопска) хирургия при гинекологични заболявания
Преканцерози на външните полови органи на жената – диагностика и терапевтичен подход Гинекологични прегледи (колпоскопия, вагинална и коремна ехография), Наблюдение на бременността, Пренатална диагностика, Нормално раждане и Цезарово сечение

Владее Френски, Английски и Руски език.