Опит

1000, София, България, Бул. Евлоги Георгиев 108
359888802900
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, Бул. Евлоги Георгиев 108
359888802900
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Урология
Медицинска онкология

Специалности

Урология
Медицинска онкология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

арабски

Поканете ваши колеги в CredoWeb