За мен

Специализант по клинична лаборатория

MБАЛ "Св.Марина"-Варна