За мен

Средно образование: СОУ „Н. Рилски” гр. Харманли (1990-1995г.). Висш Медицински Институт Плевен 1995-2001г. Специалност Очни болести – 2008г.

Академични позиции:

 • Асистент, МУ Плевен Катедра „Очни, УНГ болести и ЛЧХ с ХС” – 2004г.
 • Главен асистент, МУ Плевен Катедра „Очни, УНГ болести и ЛЧХ с ХС” – 2010г.
 • Придобита научна степен "доктор" на тема "Приложение на пенетриращата кератопластика при лечение на роговични заболявания" – 2013г.

Специализации:

 • Специализации по очни болести – България, Англия, Австрия
 • Трансплантация на роговица и стволови клетки – 2010г.
 • Актуални проблеми на медицинската педагогика – 2008г.
 • Витреоретинален wet lab курс – 2009г.
 • Moorfields Eye Hospital – Corneal and external eye disease, Retina, Adnexa – 2006г.
 • Moorfields Eye Hospital – Corneal and external eye disease – 2009г.
 • Low vision awareness course – Prague 2009
 • Salzburg Weill Cornell Seminar in Ophthalmology 2009

Интереси:

 • Хирургично лечение на катаракта - факоемулсификация, екстракапсулна
 • Хирургично лечение на роговични заболявания - трансплантация на роговица, амнион.
 • Лечение на глаукома - консервативно, лазерно, хирургично

По тези проблеми:

 • Публикации над 30
 • Участия в научни форуми у нас и в чужбина 

Членство в научни организации

 • БЛС
 • СОЛБ
 • ESCRS

Опит

5800, Плевен, България, гр.Плевен, ул. Мусала 5
064 979 777
Дни за консултация

Вторник

15:00 - 18:00

Сряда

15:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)