За мен

Д-р Върбица Хергелджиева е началник на IV отделение по вътрешни болести, кардиология и ревматология в МБАЛ - Русе

Д-р Върбица Хергелджиева е началник на IV отделение по вътрешни болести, кардиология и ревматология в МБАЛ - Русе.

Завършила е МУ - София през 1978 г. През 1982 г. получава специалност "Вътрешни болести", а през 1986 - "Кардиология". Има сертификати за извършване на ЕКГ и холтер-прегледи. 

През 2012 г. получава национална награда от Българския лекарски съюз „Медик на 2012 г."

Интересува се от музика, литература, кино, вътрешни болести и ритъмна патология.

Отделението по вътрешни болести, кардиология и ревматология разполага с 55 легла, 4 от които са обособени като субинтензивни за болни с остри и изострени форми на ИБС, СН и ритъмно-проводни нарушения.

  • Обособен е Ревматологичен сектор.
  • Всяка от стаите е със самостоятелен санитарен възел и кабелна телевизия.

  • Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на сърдечно-съдови и ревматологични заболявания:
  • Извършват се диагностика, лечение и начална рехабилитация на:
  • Лекуват се всички остри и хронични форми на исхемична болест на сърцето, с възможност за ускорено насочване към коронарография.
  • Осъществява се спешна диагностика и лечение на всички остри животозастрашаващи кардиологични състояния - остър миокарден инфаркт, аортна дисекация, белодробен емболизъм, тежки ритъмни и проводни нарушения и др., с възможност за спешен транспорт до кардиохирургични и електрофизиологични центрове в страната.
  • Към отделението е разкрит Диагностично-консултативен кабинет, разположен на 1-ви етаж в отделението. В него се извършват специализирани кардиологични прегледи на пациенти от други здравни заведения,насочени за болнично лечение и контролни прегледи на изписаните пациенти.
    Кабинетът работи от 12.30 до 13.30 часа - от понеделник до петък.