Опит

Ендокринолог
1000, София, България, ул. Люботрън 17
Дни за консултация

Вторник

14:30 - 19:30

Четвъртък

14:30 - 19:30

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Услуги в тази практика
  • НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)