Опит

1000, София, България, бул. Андрей Сахаров №1
Платен прием
Работи с осигурител
Зависимост между стадия на овариалния карцином и придружаващите заболявания при възрастни и много възрастни пациентки
Зависимост между стадия на овариалния карцином и придружаващите заболявания при възрастни и много...

Материали и методи: За периода 01.01.2011 г.-31.12.2013 г. през клиниката по Гинекология към СБАЛ...

Публикации

Зависимост между стадия на овариалния карцином и придружаващите заболявания при възрастни и много възрастни пациентки
Зависимост между стадия на овариалния карцином и при...
Публикация