За мен

Началник Отделение по Образна диагностика. Заместник директор „Диагностично-консултативен блок” – СБАЛО-ЕАД

Дата на раждане: 01 -01-1953г.

Трудов стаж по специалността: 32 г.

Работни позиции:

 • 1979-1980г. ВВМИ – София, клинична интернатура
 • 1981 – 1983г. ординатор
 • 1982г. до момента – СБАЛ по Онкология – ЕАД в Отделението по Образна диагностика
 • 1984-2005г. асистент НОЦ/НИО
 • 1998-2010г. началник Отделение
 • 2010 – до сега: Заместник директор „Диагностично-консултативен блок” – СБАЛО-ЕАД


Образование и професионални квалификации


Специалист по Образна диагностика

 • 1973-1979 г. Медицинска академия – София, магистър
 • 1979-1985 г. Специализация по образна диагностика - Медицинска академия – София
 • 2010 - 2011 г. Бизнес администрация – ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” Университет за национално и световно стопанство – УНСС, София


Обучение:

 • 15.09.1973 – 16.03.2011г. СБАЛО-ЕАД
 • 1984-1985г., 1997 ВВМА, МА, СБАЛО-ЕАД
 • Специализиран курс по компютърна томография
 • 1985 Мамографска диагностика на заболяванията на млечната жлеза
 • 1991-1992г, 1999г. Индивидуално обучение по Ехографска диагностика на коремните органи и Доплер, съответно
 • 2000г. Индивидуално обучение по ехографска диагностика на млечната жлеза, Доплер ехография с контрастно усилване


Чужди езици:
Френски, английски и руски

Технически умения: Работа с компютърни програми – стандартни и медицински

Опит

1000, София, България, бул. Андрей Сахаров №1
Платен прием
Работи с осигурител
д-р Красимир Катерински създаде публикация
2014
Мамографията като профилактичен метод (ВИДЕО)
default image
Мамографията като профилактичен метод (ВИДЕО)

Д-р Катерински дава съвети относно профилактиката на рака на гърдата: какво е важно да знаем.

Публикации

Мамографията като профилактичен метод (ВИДЕО)
Публикация
Мамографията като профилактичен метод (ВИДЕО)