За мен

​Проф. д-р Галина Чакалова, дм, е началник Клиника по гинекология в Специализираната болница за активно лечение по онкология в столицата, позната още като "Раковата болница".

Проф. д-р Галина Чакалова, дм, е началник Клиника по гинекология в Специализираната болница за активно лечение по онкология в столицата, позната още като "Раковата болница".
Проф. д-р Галинна Чакалова е завършила медицина през 1984 г. Има две придобити специалности: по акушерство и гинекология (1986 г.) и онкология (1994 г.). През периода 1986 – 1987 г. работи като завеждащ акушеро-гинекологичен участък. От 1987 г. до момента работи в клиниката по гинекология в Национален онкологичен център - София.
През 1993 г. придобива научно-образователна степен „Кандидат на медицинските науки” на тема „Предклиничен рак на маточната шийка: диагностични и терапевтични проучвания”.

От 2004 до 2007 г. е началник на отделение в Клиника по гинекология, от 2007 г. е началик на Клиниката по гинекология към СБАЛО - София.
През 2007 г. придобива научната звание „старши научен сътрудник ІІ степен”, от 2013 г. е професор.
Автор е на единственият у нас учебник по онкогинекология. Има над 200 научни публикации в областта на онкологияга, гинекологията и здравният мениджмънт у нас и в чужбина, както и над 100 научни съобщения на международни и национални научни форуми. Член е на множество международни и български научни организации. Участва в редакционната колегия на списание „Онкология”.
Специализирала е в Русия (Санкт-Петербургски онкологичен институт) и в Италия (Неаполитански Онкологичен институт). Магистър по бизнес администрация (2010 г.) и магистър по обществено здраве и здравен мениджмънд (2013 г.).

Опит

1000, София, България, ул. Пловдивско поле 6
Платен прием
Работи с осигурител
Генните мутации BRAC1 и BRAC2 са най-голям риск за рак на яйчниците
Генните мутации BRAC1 и BRAC2 са най-голям риск за рак на яйчниците

По данни на Националния раков регистрър през 2012 г. от рак на яйчниците са се раболели 834 бълга...

Публикации

Генните мутации BRAC1 и BRAC2 са най-голям риск за рак на яйчниците
Генните мутации BRAC1 и BRAC2 са най-голям риск за р...
Публикация