За мен

ДОЦ. Д-Р РОСИЦА ВАЧЕВА,ДМ Е НАЧАЛНИК ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ НА УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД ОТ 1.03.2013 И ПОНАСТОЯЩЕМ. ОТ 1.06.2007 - 1.03.2013 ЗАВЕЖДА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ПО ВБИ , НЦЗПБ . КОНТАКТНО ЛИЦЕ ПО НАДЗОР НА ВБИ ЗА ECDC, СТОКХОЛМ

  Доц. Д-р Росица Вачева-Добревска е Началник на Лаборатория Микробиология и вирусология на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД от 1.03.2013 г. и понастоящем.

От 1.06.2007 г -1.03.2013 г е работила, като Завеждащ Национален Референ тен Център по ВБИ (НРЦ-ВБИ).Тя работи за развитието на НРЦ-ВБИ, като специализирана структура на Националния Център по Заразни и Пара зитни болести (НЦЗПБ), гр.София , определена като отговорна за разработ ване и въвеждане на национална политика по въпросите на превенция и контрол на ВБИ и за съдействие за ограничаване разпространението на антимикробната резистентност (АМР).НЦЗПБ е Колабориращ център на СЗО към ООН по въпросите на епидемиологичния надзор върху заразните болести и антибиотичната резистентност , както и водеща, компетентна национална организация т.н. “national competent body” в областта на зараз- ните и паразитни болести за Европейския център за контрол на заболява нията (ECDC) в Стокхолм

Основните дейности и отговорности на доц. Вачева включват в този период, организиране надзора на ВБИ на национално ниво, анализ на заболяемостта от ВБИ , епидемиологични проучвания и методична подкрепа в случаи на взривове от ВБИ; провеждане на обучение в системата на СДО по специалността „Болнична хигиена/превенция и контрол на инфекциите;oрганизиране на национална мрежа за проучване на клонално разпространение и механизми на резистентност на проблемни за болничната патология множествено-резистентни изолати и свързването й с международни такива;разработване на нормативни документи относно проблемите на ВБИ.

Доц. Вачева е контактно лице за страната по надзора на ВБИ към ECDC, Стокхолм .Тя е избрана за член на Координиращата група на ECDC на Европейската мрежа за надзор на ВБИ . Тя също така е контактно лице и ръководител за страната на следните Европейски проекти на ECDC: Европейския проект HALT - 2009-2011 за реализиране на превалентно проучване на ВБИ и антибиотичната консумация в ЛЗ за продължителни медицински грижи; Европейско пилотно PPS-,2010;TRICE- “Обучение и тренинг по контрол на инфекциите в Европа-2010”

Член е на Експертния съвет по ВБИ и АМР към Министерство на здравеопазването.

Тя участва в мисии на СЗО като временен консултант по Контрол на Инфекциите и Безопасност на пациентите и е контактно лице и координа тор за България на глобалната инициатива на СЗО „Почисти ръцете си-спаси живот” и „Безопасната хирургия спасява живот”.

Член е на Управителния съвет на научни организации, като „Българско дружество по медицинска микробиология”, БДМ-член на СУБ и FEMS ; Bul Noso и е член на БАМ , ESCMID, HIS, ESCID.

Професионалните интереси на доц. Вачева са в областта на контрола на инфекциите, АМР и разумната употреба на антибиотици, молекулярно-биологични методи за епидемиологично типиране и гени на резистентност. Има около 85 публикации в български и международни издания. Специализирала е в български и чуждестранни университети, като Институт по Имунология-Базел, LUMC- Лайден, Холандия; Фрайбург; Бон,Франция в системата на ESCMID/SHEA обучение по контрол на инфекциите и др.

Нейната ранна кариера е в Медицински Университет, Плевен 1980-1994г.,катедра „Микробиология и вирусология”,където защитава дисер тация през 1990 г..От 1994-2007 г. - във Военно-медицинска Академия, София-катедра „Военна епидемиология, хигиена и микробиологияn”, където през 2004 г. й е присъдено научното звание „доцент”.

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
35929432275
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Неделя

08:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител
доц. Росица Вачева, дм създаде статус
2017
Вътреболничните инфекции - бедствие на нашето времe
default image
Вътреболничните инфекции - бедствие на нашето времe

Поредният 5-ти Национален семинар на „БулНозо Академия“  се проведе на 10 ноември, 2017 г в Униве...

доц. Росица Вачева, дм създаде статус
2017
Започна седмицата за антибиотична осведоменост
default image
Започна седмицата за антибиотична осведоменост

На 13 ноември 2017 г. започна World Antibiotic Awareness Week - Световна седмица за осведоменост ...

Публикации

БулНозо - дейност в подкрепа на идеите за безопасност на пациента. Иновативни подходи при хигиена на ръцете на медицинския персонал в партньорство с пациентите.
Публикация
БулНозо - дейност в подкрепа на идеите за безопасност на пациента. Иновативни подходи при хигиена на ръцете на медицинския персонал в партньорство с пациентите.
5 май ден на Глобалната кампания на СЗО „SAVE LIVES: Clean Your Hands”-„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си”.
Публикация
5 май ден на Глобалната кампания на СЗО „SAVE LIVES: Clean Your Hands”-„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си”.
доц. Росица Вачева, дм създаде публикация
2015
БулНозо - дейност в подкрепа на идеите за безопасност на пациента. Иновативни подходи при хигиена на ръцете на медицинския персонал в партньорство с пациентите.
default image
БулНозо - дейност в подкрепа на идеите за безопасност на пациента. Иновативни подходи при хигиена...

През октомври 2004 г. СЗО откри инициативата Световен съюз за безопасност на пациентите в отговор...

доц. Росица Вачева, дм създаде статус
2015
Дългогодишна дейност на БАПКНИ "БулНозо" в подкрепа  идеите на Глобалния Алианс за безопасност на пациентите и присъединяване на българските болници към кампанията на СЗО "Save Lives:Clean Your Hands"-"Спаси живот: почисти ръцете си"
доц. Росица Вачева, дм създаде публикация
2015
5 май ден на Глобалната кампания на СЗО „SAVE LIVES: Clean Your Hands”-„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си”.
default image
5 май ден на Глобалната кампания на СЗО „SAVE LIVES: Clean Your Hands”-„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцет...

Уважаеми колеги,На 5 май отбелязваме денят на Глобалната кампания на СЗО „SAVE LIVES: Clean Your ...

доц. Росица Вачева, дм създаде публикация
2015
Централна и Източноевропейска конференция по болнична хигиена и безопасност на пациентите
default image
Централна и Източноевропейска конференция по болнична хигиена и безопасност на пациентите

На 3 и 4 март т. г. във Виена се проведе първото издание на Централна и Източноевропейска конфере...

доц. Росица Вачева, дм създаде статус
2015
www.semmelweis.info