За мен

Д-р Делчева работи в клиничната лаборатория в МБАЛ-Ловеч. Тя е и собственик на СМДЛ "Медика 2000".

Завършва медицина в Медицинска академия в София. Специалност придобива през 1983 г. 

От дипломирането си работи като клиничен лекар в МБАЛ-Ловеч. През 2000 г. създава собствена лаборатория. В нея се правят хормонални изследвания, туморни маркери, клинична биохимия, хематоморфология и анализ на урината.