За мен

Завършва МА-София, защитава специалност по обща хирургия в столицата.

Началник Отделение по хирургия в "МБАЛ Димитър Павлович-Свищов".