За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по клинична лаборатория.

Началник отделение Клинична лаборатория в МБАЛ- Свищов. 

Опит

5250, Свищов, България, ул. Петър Ангелов 18
35963169329
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Работи с осигурител