За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по клинична лаборатория.

Началник отделение Клинична лаборатория в МБАЛ- Свищов.