За мен

Завършила МУ-Пловдив. Специалист вътрешни болести.

Работи във второ вътрешно отделение в МБАЛ Св.Иван Рилски - Горна Оряховица.