За мен

2009 – Завършва Медицина към Медицински университет -София

2009 – Завършва Медицина към Медицински университет -София

2011-2015 Редовен специализант по Ендокринология и болести на обмяната към Медицински университет – Плевен

2014 Хоноруван лекционен асистент към Клиника по ендокринология, МУ- Плевен

2015 Придобива специалност по Ендокринология и болести на обмяната

2014-2015 Публикации и участия в национални и международни конгреси на тема: „ Еректилна, ендотелна дисфункция, статини

2015 Преминала индивидуално обучение към УСБАЛЕ „Акад.Ив.Пенчев” , клиника по Хипоталомо-хипофизо-надбъбречни заболявания – проблеми в репродуктивната ендокринология

Интереси в областта на андрологията и дислипидемиите.

Член на Българско дружество по ендокринология(БДЕ)

Опит

5800, Плевен, България, ул. Ген. Скобелев 20
35964804790
Дни за консултация

Понеделник

12:30 - 17:00

Вторник

09:00 - 17:00

Сряда

09:00 - 17:00

Петък

09:00 - 17:00

Четвъртък

08:00 - 17:00

Платен прием
Работи с осигурител
д-р Албена Динкова създаде събитие
2015
безплатно изследване
5800,  Плевен,
бул.Скобелев,20
От
3.8
До
31.8
  • Ще присъствате ли

Събития

безплатно изследване
Събитие