За мен

2009 – Завършва Медицина към Медицински университет -София

2009 – Завършва Медицина към Медицински университет -София

2011-2015 Редовен специализант по Ендокринология и болести на обмяната към Медицински университет – Плевен

2014 Хоноруван лекционен асистент към Клиника по ендокринология, МУ- Плевен

2015 Придобива специалност по Ендокринология и болести на обмяната

2014-2015 Публикации и участия в национални и международни конгреси на тема: „ Еректилна, ендотелна дисфункция, статини

2015 Преминала индивидуално обучение към УСБАЛЕ „Акад.Ив.Пенчев” , клиника по Хипоталомо-хипофизо-надбъбречни заболявания – проблеми в репродуктивната ендокринология

Интереси в областта на андрологията и дислипидемиите.

Член на Българско дружество по ендокринология(БДЕ)

Опит

Управител,ендокринолог
5800, Плевен, България, Бул Русе 1,ет.4,каб 12
Дни за консултация

Понеделник

14:30 - 18:30

Вторник

14:30 - 18:30

Сряда

14:30 - 18:30

Четвъртък

14:30 - 18:30

Петък

14:30 - 18:30

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Д-р Албена Динкова създаде събитие
2015
безплатно изследване
5800,  Плевен,
бул.Скобелев,20
От
3.8.2015
До
31.8.2015

Събития

безплатно изследване
Събитие