Опит

1000, София, България, ул. Бяло море № 8
Платен прием
Работи с осигурител
Управителен съвет
1000, София, България, София

Образование

Детска клинична хематология и онкология
Педиатрия
Клинична хематология

Специалности

Детска клинична хематология и онкология
Педиатрия
Клинична хематология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb