За мен

Д-р Ненова е началник на отделението по хематология в Клиника по медицинска онкология в УМБАЛ "Св.Георги" в Пловдив.

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив през 1982 г. със златна значка.

Специалност по вътрешни болести придобива през 1992 г., 3 години по-късно взема клинична хематология и през 2013 г. - медицинска онкология. Защитава дисертация през 1988 г.

След дипломирането се работи като интернист в МБАЛ "Св. Пантелеймон". След това започва работа в Медицинския университет, където и в момента е преподавател по клинична хематология. 

Член е на Европейската хематологична асоциация. 

Научните интереси на д-р Ненова са насочени към диагностика и лечение на хроничнителимфоцитни левкемии и други лимфоми.

доц. Иванка Ненова, дм създаде публикация
11 яну
Консултативна помощ

Клиниката по медицинска онкология осъществява консултативни прегледи от лекари със специалност кл...

Публикации

Консултативна помощ
Публикация