За мен

Д-р Константин Костадинов специалист по образна диагностика Завършил Медицински университет в София през 1995 г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет гр. София през 2002 г.Магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт през 2014г.

Д-р Константин Костадинов

специалист по образна диагностика

Завършил Медицински университет в София през 1995 г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет гр. София през 2002 г.Магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт през 2014г.

Специализации по компютърна томография и магнитнорезонансна томография в Австрия и Чехия. Публикации по Образна диагностика в списания в България и чужбина.

  • 1995-1996 - Участъков терапевт в Трета Работническа болница.
  • 1996-2006 - Ординатор в отделение по Образна диагностика на Университетска болница "Царица Йоанна” - ИСУЛ
  • 2006-2009 - Управител на СМДЛ "Смарт"
  • 2009-досега - Управител на МДЛ "Спектър" ООД-www.spectarbg.com

Опит

1000, София, България, Парк-хотел Москва ул.Незабравка 25
35924940130
Ние сме специалисти по образна диагностика, специализирали и работили във водещи Университетски болници.В нашите диагностични центрове предлагаме пълен спектър от образни изследвания-Магнитен резонанс,Компютърен томограф,Рентген,Мамограф и Ехограф.
Дни за консултация

Понеделник

09:00 - 18:00

Вторник

09:00 - 18:00

Сряда

09:00 - 18:00

Четвъртък

09:00 - 18:00

Петък

09:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител