За мен

Д-р Константин Костадинов специалист по образна диагностика Завършил Медицински университет в София през 1995 г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет гр. София през 2002 г.Магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт през 2014г.

Д-р Константин Костадинов

специалист по образна диагностика

Завършил Медицински университет в София през 1995 г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет гр. София през 2002 г.Магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт през 2014г.

Специализации по компютърна томография и магнитнорезонансна томография в Австрия и Чехия. Публикации по Образна диагностика в списания в България и чужбина.

  • 1995-1996 - Участъков терапевт в Трета Работническа болница.
  • 1996-2006 - Ординатор в отделение по Образна диагностика на Университетска болница "Царица Йоанна” - ИСУЛ
  • 2006-2009 - Управител на СМДЛ "Смарт"
  • 2009-досега - Управител на МДЛ "Спектър" ООД-www.spectarbg.com