За мен

Д-р Атанас Банчев е утвърден специалист детски хематолог в София. Има защитен дисертационен труд, с който въвежда за първи път в България ехографските методи за оценка на ставния статус при пациенти с Хемофилия. Д-р Банчев има научни публикации във високо ценени международни медицински журнали като "Haemophilia" и "Haemostaseologie".

 

Образование:

  • 2013 г. завършва Медицински университет Пловдив със стипендия за отличен успех и особени достижения на немската фондация "Форум на регионите".
    Част от следването си по медицина д-р Банчев прекарва в университети и университетски болници в Австрия, Германия, Италия и Обединеното Кралство.
  • 2017 г. започва работа над докторската си теза в Института по експериментална хематология и трансфузионна медицина в Бон, Германия.
  • 2019 г. придобива специалност по Детска клинична хематология и онкология. Същата година придобива степен Доктор по медицина, научна специалност – педиатрия.


Квалификации:

  • Специализация по Хемостазеология в Институт по Експериментална хематология и трансфузионна медицина, Университетска клиника в Бон, Германия;
  • Мастъркласове по хемостазеология в Милано, Лондон, Будапеща и други;
  • Курс за напреднали Ставна ехография при хемофилия в Соренто, Италия;
  • Член на EHA (European Hematology Association) и SIOPE (The European Society for Paediatric Oncology).

Опит

Клиника по детска хематология и онкология
1000, София, България, ул. Бяло море 8
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)