Опит

1000, София, България, ул. Бяло море № 8
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия
Детска клинична хематология и онкология

Специалности

Педиатрия
Детска клинична хематология и онкология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb