За мен

Завършила медицина в Плевен. Специалист по образна диагностика.

Допълнителни квалификации: ехография, Компютърна томография, мамография и др.