За мен

Д-р Петков е лекар специалист Хирургия, Онкология и Пластична хирургия

Д-р Петков завършва медицина 1992г.  в МФ на ТУ - гр. Стара Загора.

1997г. Специализира хирургия

2005г. Специализира онкология

Притежава специализация по Пластична хирургия