За мен

Д-р Ковачев е специализант по анестезиология и реанимация.

  • Дипломиран медик през 2012г. в МУ- Плевен
  • Има интереси в областта на вътрешните болести и анестезиология и реанимация.

Опит

4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28
Работи с осигурител