За мен

Завършва Езикова Гимназия - Пловдив през 2007г. 

През 2013г. Завършва медицина в Медицински Университет - Пловдив като част от обучението си провежда в Познан, Полша. 

От Юли 2014 специализира кардиохирургия в Нацоналната Кардиологична Болница, гр. София. 

От 2015г. Специализира Хирургия в УМБАЛСМ Пирогов

Магистър по Обществено здраве и Здравен мениджмънт, 2016г. МУ-Пловдив

Докторант към МУ-София от декември 2018.

 

Провел практически обучения по:

Обща и Гръдна Хирургия през 2010г. в Инсбрук, Австрия 

Сърдечносъдова и Гръдна хрургия през 2011г. в Мюнстер, Германия

Сърдечна и Трансплантационна хирургия през 2012г. в Бърно, Чехия

Сърдечна Хирургия през 2013г. в Познан, Полша

Владее английски, немски и полски език.  

 

 

Education:

2007 - English Language School  - Plovdiv

2013 - Medicine - Medical University - Plovdiv and Poznan University of Medical Sciences, Poland.

2016 - Master in Public Health and Healthcare management - Medical University - Plovdiv

Ph.D. candidate at Medical University Sofia since 2018

 

From 2014 to 2015 - Cardiac Surgery Resident at National Heart Hospital, Sofia

From 2015 on - Surgery Resident  at University Hospital - Pirogov, Sofia

 

trainings: General and Thoracic Surgery - Innsbruck, Austria; Cardiovasscular and Thoracis Surgery - Münster, Germany; Cardiac and Transplantation Surgery  - Brno, Czech Republic.