За мен

Завършва Медицински университет Пловдив през 2013 г. и придобива магистратура по Здравен мениджмънт през 2016 г. Своята специалност по Хирургия придобива през 2020 г. към Медицински университет София.
Работил е в МБАЛ НКБ, София; УМБАЛСМ Пирогов, София и е консултирал в МБАЛ Здравето, София; Royal Plastic Clinic,София; Acibadem City Clinic, София.

В момента работи в МБАЛ Сърце и Мозък, Бургас.

 

Д-р Димо Митев е хирург, сертифициран за работа с робот daVinci, с богат опит и насоченост към гръдната, реконструктивната и мини-инвазивната хирургия и онкохирургия. Извършва планови и спешни оперативни намеси. Д-р Митев не преглежда деца.


От януари 2022 д-р Митев мести своята практика от София в Бургас.

 

Dr. Mitev is a surgeon, certified to work with the da Vinci robot, with experience and interest in thoracic, reconstructive, and minimally invasive surgery and oncological surgery. He performs planned and urgent surgical operations.
He speaks fluently English, German and Polish.

 

КВАЛИФИКАЦИИ
2013 г. - Преддипломен стаж в Познан, Полша;
2014-2015 г. - Специализация по Кардиохирургия;
Специализация по Гръдна хирургия и Хирургия в Инсбрук (Австрия), Мюнстер (Германия) и Бърно (Чехия);
Специализирани курсове по спешна ехография, хирургия при хернии, лапароскопска хирургия, хирургична тактика при преканцерози на млечната жлеза;
2017 г. - Специализация по Миниинвазивно лечение на ингвинални и вентрални хернии – TAPP, TEP, IPOM, IPOM+ в Атина;
2018 г. - курс Лапароскопия;
2021 г. - Лапароскопска хирургия на стомаха, ВМА
2022 - сертификат за робот daVinci
2022 - сертифициран ехографист

 

Опит

хирург в гръдна хирургия, мамолог
8000, Бургас, България, улица Здраве 1
Прием само след запазен час
Платен прием
Услуги в тази практика
  • ехография
  • -Обща хирургия
  • -Конвенционална и лапароскопса хирургия
  • ехомамография
  • торакоскопска хиругия
  • роботзиарана хиургия
  • роботзиарана хиургия
  • онкохирургия
  • реконструктвна хиургия