За мен

Специалист Хирург

Завършва Езикова Гимназия - Пловдив през 2007г. 
През 2013г. Завършва медицина в Медицински Университет - Пловдив като част от обучението си провежда в Познан, Полша. 
От Юли 2014 специализира кардиохирургия в Нацоналната Кардиологична Болница, гр. София. 
От 2015г до 2020г. Специализира Хирургия в УМБАЛСМ Пирогов
Магистър по Обществено здраве и Здравен мениджмънт, 2016г. МУ-Пловдив
Докторант към МУ-София от декември 2018.
 
Провел практически обучения по:
Обща и Гръдна Хирургия през 2010г. в Инсбрук, Австрия 
Сърдечносъдова и Гръдна хрургия през 2011г. в Мюнстер, Германия
Сърдечна и Трансплантационна хирургия през 2012г. в Бърно, Чехия
Сърдечна Хирургия през 2013г. в Познан, Полша
Владее английски, немски и полски език.  
 
Specialist in Surgery
Education:
2007 - English Language School  - Plovdiv
2013 - Medicine - Medical University - Plovdiv and Poznan University of Medical Sciences, Poland.
2016 - Master in Public Health and Healthcare management - Medical University - Plovdiv
Ph.D. candidate at Medical University Sofia since 2018
 
From 2014 to 2015 - Cardiac Surgery Resident at National Heart Hospital, Sofia
From 2015 on - Surgery Resident  at University Hospital - Pirogov, Sofia
 
trainings: General and Thoracic Surgery - Innsbruck, Austria; Cardiovasscular and Thoracis Surgery - Münster, Germany; Cardiac and Transplantation Surgery  - Brno, Czech Republic. 

Опит

ХИРУРГ
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)