Опит

1000, София, България, ж.к. "Сухата река", ул. "Емануил Васкидович" № 51
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия
Детска кардиология

Специалности

Педиатрия
Детска кардиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb