За мен

Д-р Джелебова е лекар специалист Психиатрия. Специализация в областта на Тревожните разтройства, Гериатрия и Курс по Съдебна психиатрия.

.