За мен

Д-р Николова е детски пулмолог на инвидивуална практика в Русе.

Завършва медицина в Медицинска академия в София. 

Специалност по детски болести придобива през 1992 г., а от 2007 г. и по детска пневмология и фтизиатрия.

Работила е в детско отделение в Разград в продължение на 3 години. След това работи в Русе като участъков педиатър, а от началото на здравната реформа разкрива индивидуална практика по детски болести.

Има сертификат за ехография на коремни органи.