Опит

лекар - нервни болести
1750, София, България, ж.к. „Младост-1“ бл. 54А
mcmed1@abv.bg 359 885 966 924 +359 2 976 0900
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)