За мен

​Специалист по Вътрешни болести и Гастроентерология. Професионална квалификация по абдоминална ехография І и ІІ ниво и ендоскопии І и ІІ ниво.

Специалист по Вътрешни болести и Гастроентерология. Професионална квалификация по абдоминална ехография І и ІІ ниво и ендоскопии І и ІІ ниво. Множество участия в курсове, конференции и конгреси по гастроентерология у нас и в чужбина. Член на българското дружество по гастроенторология. Член на Българската и Европейската асоциация по ултразвук в медицината.