За мен

специалност – ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

специалност – ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ;

Високоспециализирани медицински дейности от пакет ”ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ:
1. Вагинотомия
2. Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство
3. Диагностична и терапевтична пункция на стави