Опит

1000, София, България, жк Изток, ул. Л. Станчев 5
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Социална медицина и здравен мениджмънт

Специалности

Вътрешни болести
Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb