За мен

Проф. Д-р Петко Минчев е Председател на Българската Асоциация по Детска Пневмология и създател на специалността Детска Пневмология и Фтизиатрия .

  • Владее отлично английски, френски и руски език.
  • Провеждал е специализации в Моска, Берлин, Варшава, СЗО.
  • Проф. Д-р Петко Минчев е автор на 221 научни труда, една

монография, три учебника, две рационализации, един патент.

  • Член е на Българското Дружество по Белодробни болести,Европейското респираторно Дружество
  •  Главен редактор на специализирано научно списание Български Медицински журнал
  •  Национален консултант по Детска Пневмология и Фтизиатрия при МЗ.

За своята професионална и научна кариера два пъти е награждаван с

почетен медал и е носител на престижната академична награда на МУ-София- Singum Laudis за особени приноси в развитието на МУ-София


  • През 1995г. проф. Д-р Петко Минчев създава специалността Детска

Пневмология и Фтизиатрия и обучава 70 специалисти в цялата страна.

Опит

Работи
1000, София, България, бул. Акад. Ив. Гешов 19
Тел: 02/95167-62
Дни за консултация

Четни дни

08:00 - 15:00

Нечетни дни

08:00 - 15:00

Работи с осигурител
1000, София, България, ул.Ами буе 17
След предварително записване
Дни за консултация

Четни дни

16:00 - 18:00

Нечетни дни

16:00 - 18:00

Работи с осигурител

Образование

Педиатрия
Детска пневмология и фтизиатрия
Пневмология и фтизиатрия

Специалности

Педиатрия
Белодробни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb