Последователи
д-р Веселина Христова
д-р Мария  Тасева
д-р Боряна Стоянова Бояджиева
д-р Атанас Радев Атанасов
д-р Янита Кабадиева
д-р Емилия Янкова
д-р Гергана Шопова
д-р Елеонора Димитрова
Карина Сталева
Карина Сталева
Студент по медицина
Петя Иванова Петкова
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
д-р Росен Сариков
д-р Росен Сариков
Общопрактикуващ лекар
Маргарита Бянова
д-р Ина Цветанова Кичова
д-р Ина Цветанова Кичова
Общопрактикуващ лекар
д-р Женя Чанева
1 2 3 4