За мен

Д-р Цигаровски е личен лекар в ДКЦ-4 в Пловдив. Той е собственик на индивидуална практика с 2400 пациента.

През 1996 г. завършва медицина в Медицински университет в Пловдив. През 2003 г. защитава специалност по обща медицина. А през 2005 г. взема втора магистратура "Финансов мениджмънт" в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". След дипломирането си работи като терапевт в Четвърта поликлиника, сега ДКЦ-4.

Той е хоноруван асистент към Катедрата по обща медицина в Медицинския университет в Пловдив.

Д-р Цигаровски е зам.-председател на Българския лекарски съюз в Пловдив.

Преглежда пациенти срещу предварително записване по телефона.
Опит

4000, Пловдив, България, ул. Гергана 7
35932644281
Работи с осигурител