Последователи
Д-р Еми Джиханова-Цонева
Д-р Еми Джиханова-Цонева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Ваня  Илиева
д-р Ваня Илиева
Пневмология и фтизиатрия
д-р Дженьо Дженев
д-р Дженьо Дженев
Общопрактикуващ лекар
Д-р Донка Атанасова
Д-р Донка Атанасова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Рая Делева
д-р Рая Делева
Клинична лаборатория
доц. Петър Иванов Руев, дм
доц. Петър Иванов Руев, дм
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Антоанета Бачовска
д-р Антоанета Бачовска
Ушно-носно-гърлени болести
Д-р Валентин Христозов
Д-р Валентин Христозов
Очни болести / Офталмология
д-р Наталия Митева
д-р Наталия Митева
Клинична лаборатория
д-р Мариела Русева
д-р Мариела Русева
Клинична лаборатория