За мен

Проф. д-р Райна Гергова е Ръководител на Катедрата по медицинска микробиология в Медицинския университет в София.

Завършва медицина в София през 1986 г. 

След дипломирането си в продължение на 7 г. работи в гр. Лом - най-напред в лаборатория към Кръвния център, а след това като микробиолог в ХЕИ. От 1992 до 1994 г. е началник на ХЕИ в Лом. 

През 1994 г. печели конкурс като асистент в катедрата по микробиология, където по-късно става главен асистент, доцент и в началото на 2020г. професор. От края на 2020г е избрана за Ръководител на Катедрата. 

От  2000 година ръководи и частна лаборатория МДЛ "Медирс".

Опит

1000, София, България, ул. Дедеагач 60а
35928592280
Дни за консултация

Понеделник

15:00 - 19:00

Сряда

15:00 - 19:00

Петък

15:00 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител