За мен

Доц. Райна Гергова работи в катедрата по медицинска микробиология в Медицинския университет в София.

Завършва медицина в София през 1986 г. 

След дипломирането си в продължение на 7 г. работи в Лом - най-напред в лаборатория към Кръвния център, а след това като микробиолог в ХЕИ. От 1992 до 1994 г. е началник на ХЕИ в Лом. 

През 1994 г. печели конкурс като асистент в катедрата по микробиология, където по-късно става главен асистент, старши асистент и доцент. 

От 15 години има частна лаборатория МДЛ "Медирс".

Опит

1000, София, България, ул. Дедеагач 60а
35928592280
Дни за консултация

Понеделник

15:00 - 19:00

Сряда

15:00 - 19:00

Петък

15:00 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител