Последователи
Сурай Шериф
Сурай Шериф
Студент по медицина
Карина Сталева
Карина Сталева
Студент по медицина
Ангел  Балинов
Ангел Балинов
Студент по медицина
д-р Петър Мирянов
д-р Екатерина Тумбалова
д-р Екатерина Тумбалова
Нервни болести / Неврология
д-р Габриела Тимарова-Мезинова
д-р Ружа Салмон
д-р Ружа Салмон
Обща дентална медицина